აზბესტის ცნობადობის ელექტრონული სწავლების კურსი

კურსის შესახებ

მოგესალმებით აზბესტის ცნობადობის ელექტრონული სწავლების კურსზე.

ელექტრონული კურსის ქართული ვერსია შემუშავებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, აზიის განვითარების ბანკთან (ADB)  და აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოს დაცვის პარტნიორობის (E5P) ფონდთან თანამშრომლობით. კურსის მიზანია დაეხმაროს მათ, ვინც მუშაობს ისეთ შენობებსა და ნაგებობებთან, რომლებიც შესაძლოა შეიცავდეს აზბესტს.  ეს შეიძლება მოიცავდეს ყველა ტიპის ნაგებობას - ოფისების, საწარმოო და გადამამუშავებელი ობიექტების, საავადმყოფოების, ფერმების, საწყობების, ტექნიკური მომსახურების ობიექტების, სატრანსპორტო დეპოებისა და საცხოვრებელი ბინების ჩათვლით.

მიუხედავად იმისა, რომ კურსი მეტწილად შექმნილია მშენებლობების მენეჯერებისთვის, ის აგრეთვე გამოადგება ყველას, ვისაც ესაჭიროება  საწყისი ცოდნა  არსებული აზბესტის  საფრთხეებისა და რისკების შესახებ, ისეთ გარემოში, სადაც მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ან შესაძლოა მოხვდნენ პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშაც კი.

ეს შეიძლება მოიცავდეს ყველა ტიპის ნაგებობას - ოფისების, საწარმოო და გადამამუშავებელი ობიექტების, საავადმყოფოების, ფერმების, საწყობების, ტექნიკური მომსახურების ობიექტების, სატრანსპორტო დეპოებისა და საცხოვრებელი ბინების ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ კურსი მეტწილად შექმნილია მშენებლობების მენეჯერებისთვის, ის აგრეთვე გამოადგება ყველას, ვისაც ესაჭიროება  საწყისი ცოდნა  არსებული აზბესტის  საფრთხეებისა და რისკების შესახებ ისეთ გარემოში, სადაც მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ან შესაძლოა მოხვდნენ პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშაც კი.

  • ხელმისაწვდომი ენები: ინგლისური, რუსული, ქართული
  • დასრულებისთვის საჭირო დრო: დაახ. 1.5-2 კვირა
  • 100% ონლაინ: დაიწყე ახლავე და შეისწავლე შენზე მორგებული ტემპით.
  • 8 მოდული, 14 ვიდეო ლექცია, საკითხავი მასალა, 8 ქუიზი, 1 ფინალური ტესტი.
  • EBRD, E5P  და ADB  სერტიფიკატი.

კურსის პროგრამა

მოდული 1 - კურსის შესავალი

ვიდეო ლექცია: შესავალი

საკითხავი მასალა

ვიდეო ლექცია: შესავალი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ვიდეო ლექცია: ჯანმო, ევროკავშირი და ევრობანკი

საკითხავი მასალა

მოდული 2 ტესტი

ვიდეო ლექცია: დაუკავშირებელი მასალა. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: აზბესტი - დაუკავშირებელი მასალა. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 3a ტესტი

ვიდეო ლექცია: დაკავშირებული მასალა. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: აზბესტი - დაკავშირებული მასალები. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 3b ტესტი

ვიდეო ლექცია: ზემოქმედება. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: ზემოქმედება. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 4 ტესტი

ვიდეო ლექცია: გავლენა ჯანმრთელობაზე. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: გავლენა ჯანმრთელობაზე. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 5 ტესტი

ვიდეო ლექცია: აზბესტის მართვა. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: აზბესტის მართვა. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 6 ტესტი

ვიდეო ლექცია: მენარდის შერჩევა. ნაწილი I

ვიდეო ლექცია: მენარდის შერჩევა. ნაწილი II

საკითხავი მასალა

მოდული 7 ტესტი

ვიდეო ლექცია: აზბესტთან ინციდენტის მართვა

საკითხავი მასალა

მოდული 8 ტესტი

ფინალური ტესტი

ფინალური ტესტი

დამტკიცებულია: