EBRD Paydaşları için Topluluk Katılımı E-öğrenme Kursu

“EBRD Paydaşları için Topluluk Katılımı” E-öğrenme Kursuna hoş geldiniz.

Bu kurs, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşik Krallık’taki Audire Consultants işbirliğiyle oluşturulmuştur.

Bu kurs, toplulukla yüz yüze gelen personeli (yükleniciler dahil) ve çalışmaları bir şekilde topluluk katılımıyla ve bundan elde edilen içgörülerle ilgili olan tüm proje personelini (örn. proje yöneticileri) eğitmek için erişilebilir ve ilgi çekici materyaller sağlamaktadır. Amaç, kusiyerlerin kendi işleri ve çalıştıkları bağlam hakkında farklı düşünmelerini teşvik etmektir. Alıştırmalar ve testler eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerine yöneliktir. Önerilen ekip alıştırmaları kursun önemli bir özelliğidir: toplulukla çalışan ekipleri eğitim için bir araya getirmek, genellikle uzaktan çalışan kişiler için önemli bir ekip oluşturma fırsatıdır.

Öğrenme deneyiminde çeşitlilik sağlamak için, kurs boyunca bir dizi farklı türde materyal sağladık. İçerik aynı zamanda farklı eğitim modlarında da kullanılabilmektedir: yüz yüze, hibrit, 'özel ders' ve kendi kendini yönetme deneyimleri. Kurs katılımcıları kursa bir bilgisayardan veya akıllı telefondan erişmeyi seçebilirler.

Tüm kurs kullanıcıları için Teknik Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Ekip liderleri için Kurs Rehberi burada bulunabilir.

  • Diller İngilizce, Türkçe ve Gürcüce (yakında!)
  • Tamamlama süresi: yaklaşık 4 saat
  • %100 çevrimiçi: anında başlayın ve kendi hızınızda öğrenin
  • 4 modül, 36+ kaynak ve okuma materyali, 6 vaka çalışması, 12 kısa sınav, 1 final sınavı
  • EBRD tarafından sertifikalandırma

Course Curriculum

Modül Bir: Projeler, İnsanlar ve İlkeler

Öğrenci şunları öğrenecektir:

ÖH1: Topluluk katılımının neden önemli olduğunu anlamak.

ÖH2: ‘Topluluk’ ve ‘etkilenen topluluklar’ kavramlarını keşfetmek.

ÖH3: İyi katılımın anlamını kavramak.

ÖH4: Toplum katılımı, EBRD’nin Çevresel ve Sosyal Performans Gereklilikleri ve diğer uluslararası standartlar arasındaki bağlantıları anlamak.

ÖH5: Bu gereklilikleri yerel gerçeklere uyarlamanın önemini anlamak.

Modül İki: Başlarken

Öğrenci şunları öğrenecektir:

ÖH1: ‘Etkilenen kişiler’ ve ‘savunmasız kişiler’ dahil olmak üzere iletişim kurulan kişilerin nasıl tanımlanacağını anlamak.

ÖH2: Kullanabilecek çeşitli araçlar da dahil olmak üzere katılım yaklaşımlarının insanların ihtiyaçlarına ve yerel bağlamlara nasıl uyarlayacağını belirlemek.

ÖH3: Topluluk liderliği, cinsiyet ve koruma ve sivil toplumun oynadığı rolle ilgili konuları göz önünde bulundurmak.

Modül Üç: Temel Planlar ve Süreçler

Öğrenci şunları öğrenecektir:

ÖH1: Paydaş katılım planlarının rolünü ve bunların EBRD’nin durum tespiti süreçlerine nasıl uyduğunu anlamak.

ÖH2: Topluluk geri bildirimlerinin nasıl yönetileceğini ve kaydedileceğini anlamak.

ÖH3: Etkili bir şikayet mekanizmasının temel unsurlarını belirlemek.

ÖH4: Başarılı olup olmadığınızı nasıl bileceğinizi anlamak.

Modül Dört: Topluluk katılım ekibiniz

Öğrenci şunları öğrenecektir:

ÖH1: Toplulukla çalışan bir ekibi iyi yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek.

ÖH2: Toplulukla çalışan ekipler içindeki tipik rolleri, bunları yerine getirmek için gereken becerileri ve bunları desteklemek için gereken organizasyonel yapıyı tanımlamak.

ÖH3: Katılım bağlamında işletmeci şirket TİG’leri, yüklenici TİG’leri, danışmanlar ve ortaklar dahil olmak üzere daha geniş ekibin rolüne bakmak.

ÖH4: Siz ve ekibiniz için potansiyel koruma sorunlarına ışık tutmak.